Skip to main content
Zobrazeny záznamy 81-100 z celkem 132.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
AN
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajištování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence) : vyhláška č. 5/2002 Sb.
2002
0
AN
Kam s nebezpečným odpadem v Ostrově
2002
0
AN
Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), jak vyplývá z pozdějších změn : zákon č. 43/2002 Sb.
2002
0
AN
Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona : zákon č. 309/2000 Sb.
2000
0
AN
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření : vyhláška č. 262/2000 Sb.
2000
0
AN
Slováčková, Eva
Muže umlátil k smrti : vrah je zajištěn ve vazební věznici /
20001009
0
AN
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence) : vyhláška č. 28/2001 Sb.
2001
0
AN
Novák, Petr
Digitální imunita : s novinkou od Symantecu /
2001
0
AN
Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn : zákon č. 69/2001 Sb.
2001
0
AN
Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stalilizaci trhu s cukrem : nález č. 96/2001 Sb.
2001
0
AN
Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků : zákon č. 101/2001 Sb.
2001
0
AN
Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu : vyhláška č. 136/2001 Sb.
2001
0
AN
Zajištění lékařské, lékárenské a stomatoligické pohotovosti
2001
0
AN
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie : vyhláška č. 223/2001 Sb.
2001
0
AN
Vyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti : vyhláška č. 137/2003 Sb.
2003
0
AN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích : vyhláška č. 153/2003 Sb.
2003
0
AN
Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů : zákon č. 279/2003 Sb.
2003
0
AN
Úplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn : zákon č. 346/2003 Sb.
2003
0
AN
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností Eurofima za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel : zákon č. 668/2004 Sb.
2004
0
AN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb. : vyhláška č. 592/2004 Sb.
2004
0

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]