Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 132.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
ST 331
Pracovní příležitosti ve světě /
1995
1
AN
Opatření stanovující požadavky na zajištění bezpečného provozu bank a poboček zahraničních bank s ohledem na riziko... : Opatření ústředních orgánů
1999
0
AN
Vyhláška o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků : Vyhláška č. 12/1999 Sb.
1999
0
AN
Výtah z programového prohlášení vlády premiéra Miloše Zemana
19980811
0
AN
Milotová, Dagmar, 1957-
Penzion pro důchodce vyžaduje mladé nervy : Ředitel Marek Bergman nás zasvěcuje do tajů své práce i života obyvatel ostrovského domova /
19980731
0
AN
Změny ve vyhlášce č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. : Vyhláška č. 238/1998 Sb.
1998
0
AN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. : vyhláška č. 395/2003 Sb.
2003
0
AN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. : vyhláška č. 394/2003 Sb.
2003
0
AN
Zákon, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /
2003
0
AN
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi : vyhláška č. 415/2003 Sb.
2003
0
AN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a proacovišť se zdroji ionuzijícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu : vyhláška č. 2/2004 Sb.
2004
0
AN
Vyhláška, kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování : vyhláška č. 62/2004 Sb.
2004
0
AN
Premiér Vladimír Špidla si prohlédl provozy Škoda Ostrov
2004
0
AN
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb. : vyhláška č. 144/2004 Sb.
2004
0
AN
Stát loni opatroval věci za 40 milionů
2005
0
AN
Celníci zajistili plné auto částí cigaret
2005
0
AN
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany : Zákon č. 184/1997 Sb.
1997
0
AN
Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17.2.1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti : Zákon č. 221/1997 Sb.
1997
0
AN
Vyhl. o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jader. zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření... : Zákon č. 219/1997 Sb.
1997
0
AN
Vyh. stanovující výši finan. rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a.. : Vyhláška č. 340/1997 Sb.
1997
0

Akce

Řezy

[Loading...]