Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 42950 49767
EE E-knihy 0 0
KN Knihy 32221 33199 19.01.2022
MP [MP] 346 366 30.11.2021
MVS monografie [MVS monografie] 0 0
KO Komplety (pôvodné) 5 5 11.11.2017
KR 54 58 25.02.2020
GR Grafické listy 79 81 27.04.2021
HU Hudobniny 90 92 22.02.2019
AN Články 0 0
BR Brožúry 1181 1253 25.01.2022
ZK Zvukové knihy 1427 1441 15.07.2021
VH Videohry 67 100 25.01.2022
EZ Elektronické zdroje 224 234 19.01.2022
SH Stolné hry 440 466 27.12.2021
AV Audiovizuálne médiá 6294 6427 05.11.2021
PE Periodiká 522 6045 27.01.2022
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0