Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 45490 52318
EE E-knihy 0 0
KN Knihy 34728 35772 16.12.2020
MP [MP] 345 365 14.10.2016
MVS monografie [MVS monografie] 0 0
KO Komplety (pôvodné) 5 5 11.11.2017
KR 54 58 25.02.2020
GR Grafické listy 0 0
HU Hudobniny 90 92 22.02.2019
AN Články 0 0
BR Brožúry 1143 1223 19.10.2020
ZK Zvukové knihy 1402 1416 18.09.2020
EZ Elektronické zdroje 547 562 08.01.2021
SH Stolné hry 380 389 19.10.2020
AV Audiovizuálne médiá 6284 6417 15.07.2019
PE Periodiká 512 6019 15.01.2021
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0