Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 51282 58695
PP Pracovné pomôcky 0 0
MVS monografie [MVS monografie] 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 88 90 27.10.2017
BR Brožúry 1633 1743 31.07.2018
SH Stolné hry 329 334 28.08.2018
SK Skladby 0 0
EE E-knihy 0 0
QQ [QQ] 0 0
ST Staré tlače 0 0
KN Knihy 39884 41456 05.09.2018
MP [MP] 367 392 14.10.2016
AE Rozpis el. zdrojov 0 0
KO Komplety (pôvodné) 54 54 11.11.2017
Obnovené dokumenty [Obnovené dokumenty] 0 0
EK [EK] 0 0
AK Príväzky 0 0
AN Články 0 0
ZK Zvukové knihy 1383 1397 25.07.2018
CT [CT] 0 0
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 558 576 18.09.2018
AV Audiovizuálne médiá 6484 6626 12.09.2018
PE Periodiká 502 6027 21.09.2018
PM Pracovné materiály 0 0