Skip to main content

Authority detail

Roman, Zdeněk, 1937-
Birth or origin: 04.03.1937, České Budějovice
Nationality: česká
Other form of name PPP: Cílek, Roman, 1937-
Other form of name PPP: Bidlo, Zdeněk, 1932-1994
Citation: Roman, Z.: Muž na slepé koleji, Praha 1988
Citation: Cílek, Roman - Bidlo, Zdeněk: Tiše zemřeš, nepromluvíš, 1994
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie - Roman Cílek), cit. 9. 8. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_C%C3%ADlek

Show works by given autority
Show works about given autority