Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Erben, Karel Jaromír, 1811-1870
Národnost: česká
Datum narození: 07.11.1811
Místo narození: Miletín (u Jičína)
Datum úmrtí nebo zániku: 21.11.1870
Místo úmrtí nebo zániku: Praha (Česko)*ge118011

Vazby: Erben, Jarmil, 1811-1870
Vazby: Miletínský, J. E., 1811-1870
Vazby: Podlipský, Květomil, 1811-1870

Citace: PNP-LA
Citace: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře / J. Vopravil. 1973
Narozen 7.11.1811 v Miletíně u Jičína, zemřel 21.11.1870 v Praze. Archivář, sběratel lidových písní, básník, překladatel z ruštiny, editor staročeské literatury.
Narozen 7.11.1811 v Miletíně u Jičína, zemřel 21.11.1870 v Praze. Archivář, sběratel lidových písní, básník, překladatel z ruštiny, editor staročeské literatury. Český básník, prozaik, jazykovědec, historik, folklorista, sběratel lidové tvorby – tím vším byl Karel Jaromír Erben , narozený 7.11.1811 v Miletíně v rodině s řemeslnickou a písmáckou tradicí. Po vystudování gymnázia v Hradci Králové studoval právnickou fakultu v Praze. Na studie si vydělával výukou hudby. Při studiu filozofie a práva se seznámil s Františkem Palackým, se kterým pak spolupracoval do konce života. Palacký mu sehnal místo archiváře města Prahy, které mu zajistilo alespoň nějakou finanční jistotu. Po vystudování univerzity procházel bezplatnou soudní praxí, při tom se věnoval vydávání starších literárních děl, překládání ze slovanských jazyků a lidové slovesnosti. V roce 1843 odešel ze státní služby. Na Palackého doporučení mu české stavy nabídly možnost sbírat v mimopražských archívech materiál k historii šlechticů. Asistentem a poté sekretářem Vlasteneckého muzea/ dnes Národního/ se stal v roce 1846 a zároveň ho jmenovali členem Královské české společnosti nauk.