Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Šrámek, Fráňa, 1877-1952
Národnost: česká
Datum narození: 19.01.1877
Místo narození: Sobotka
Datum úmrtí nebo zániku: 01.07.1952
Místo úmrtí nebo zániku: Praha (Česko)*ge118011

Obor působení: básníci

Citace: PNP-LA
Narozen 19.1.1877 v Sobotce, zemřel 1.7.1952 v Praze. Poštovní úředník, básník, dramatik.
Fráňa Šrámek byl příslušníkem anarchistické generace, básník, prozaik a dramatik. Byl synem berního úředníka. Dětství prožil ve svém rodném městě, v Sobotce, kam se později vracel osobně i ve svých dílech. S rodiči se několikrát stěhoval, mimo jiné i do Písku, kde prožil gymnaziální léta. Roku 1899 nastoupil jako jednoroční dobrovolník vojenskou službu, která mu však byla prodloužena o rok pro jeho anarchistické postoje.Po ukončení vojenské služby nastoupil na studia práv, která však nedokončil a věnoval se publicistice a literatuře. Od roku 1903 žil Fráňa Šrámek v Praze a aktivně působil v anarchistickém hnutí. Přispíval do různých periodik, roku 1905 byl krátce vězněn za účast na studentských protimonarchistických akcích. Ve vězení se ocitl také během vojenského cvičení pro jeho antimilitaristické vystoupení se svojí básní Píšou mi psaní. Za 1. světové války bojoval Šrámek na ruské frontě, poté v Itálii a v Rumunsku (sebrané spisy Listy z fronty vydané po jeho smrti v roce 1956). Po krátké spolupráci s S. K. Neumannem se Fráňa Šrámek sblížil s okruhem lidí kolem Karla Čapka. Od poloviny 30. let se Fráňa Šrámek prakticky odmlčel. Za okupace se zcela uzavřel ve svém pražském bytě. Po válce žil samotářsky v Praze s výjimkou pravidelných návštěv rodného kraje. Tvořil osamoceně mimo jakékoli literární skupiny.