Skip to main content

Authority detail

Vítová, Jitka, 1967-
Citation: Vítová, Jitka. O Květušce a tesaříkovi. Praha: Thovt, 2011
Citation: www(Databáze knih), cit. 17. 12. 2021

Show works by given autority
Show works about given autority