Skip to main content

Authority detail

Jerome, Jerome K. (Jerome Klapka), 1859-1927
Birth or origin: 02.05.1859, Walsalle (Staffordshire, Anglie)
Nationality: anglická
Dead or termination: 14.06.1927 Londýn (Anglie)
Other form of name PPP: Jerome, Jerome Klapka, 1859-1927
Jerome, Jerome Klapka, 1859-1927Citation: LC (Names)
Citation: Jeho: Náruživý tenista
Biography note Clavius: Anglický humoristický prozaik, novinář a dramatik. Pocházel ze skromných poměrů a vybíral si zaměstnání, která vyhovovala jeho podnikavé a zároveň i mírně bohémské povaze. Rozmanité publicistické zkušenosti rozvinuly jeho humoristické nadání, prokázané zvláště ve světově překládané knize Tři muži ve člunu.

Show works by given autority
Show works about given autority