Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Arbes, Jakub, 1840-1914
Národnost: česká
Datum narození: 12.06.1840
Místo narození: Praha (Česko)*ge118011
Datum úmrtí nebo zániku: 08.04.1914
Místo úmrtí nebo zániku: Praha (Česko)*ge118011

Vazby: Bousek, Antonín, 1840-1914
Vazby: Svoboda, J., 1840-1914
Vazby: Vítovec, Jan, 1840-1914
Vazby: J. A., 1840-1914
J. A., 1840-1914
Citace: PNP-LA
Citace: Lexikon české literatury
Citace: Bibliografie devatenáctého století
Narozen 12. 6. 1840 v Praze, zemřel 8. 4. 1914 tamtéž. Novinář, politik, prozaik, dramatik, autor politicko-historických prací, překladatel.
Autor sociálních románů, tvůrce útvaru - romaneta, novinář. Český spisovatel a novinář Jakub Arbes se narodil 12.6. 1840 na pražském Smíchově, jako syn ševce. Vystudoval reálku, kde byl jeho učitelem literatury J. Neruda. Poté studoval polytechniku, ale studium nedokončil a stal se novinářem. V roce 1867 působil jako redaktor v Národních listech. Po pádu absolutismu vznikla naděje na svobodné slovo. Arbes bojoval za národní práva a pro své radikální postoje byl často vyšetřován , souzen a nakonec uvězněn 13 měsíců. Ve vězení se věnoval literární činnosti. Po návratu z vězení byl zbaven funkce redaktora a zastával pouze místo řadového novináře. V letech 1876-79 pracoval jako dramaturg Prozatímního divadla byl také nucen, jako mnoho dalších spisovatelů, psát jen pro obživu. O vánocích 1877 dostal Arbes výpověď z Národních listů, poté ještě pracoval v listu Politik , ale pak už pouze psal. Jako první literární díla psal básně. Byla to však pouze průměrná práce. Také se věnoval překladům poezie . Jeho pokus o drama se nezdařil a psaní dramatické tvorby sebekriticky zanechal. Nejlépe mu vyhovovalo psaní prózy. V jeho tvorbě si nelze nevšimnout vlivu anglického gotického románu. Jakub Arbes od mládí miloval tajemné příběhy. Byl však velmi racionální člověk, který se zajímal o nejnovější vědecké objevy. Vytvořil nový literární žánr, nazvaný romaneto. Tento název pochází od Jana Nerudy. Je to románová novela menšího rozsahu, ve které se vyskytují vědecké, filozofické a sociální úvahy. Má napínavý děj s fantazijními nebo detektivními prvky. Na začátku nepochopitelná záhada je na konci vysvětlena. Arbes používá v těchto novelách postavu vypravěče, kterým je ve skutečnosti on. Společným rysem jeho romanet je autobiografičnost. Arbes patřil k odvážným a tvrdým kritikům tehdejší společnosti. Nikdy však nepřišel s návrhem na řešení současné situace. V posledních letech života bojoval se slepotou, stále však zůstával ve styku s literárním i společenským životem. Podporoval pokroky v literární tvorbě. Zemřel 8.4.1914 ve svém smíchovském bytě. Pohřben byl v Malvazinkách.