Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Tarradas Agea, David, 1967-

Väzby: Tarradas-Agea, David, 1967-
Väzby: Tarradas, David, 1967-

Citácia: Tarradas Agea, David: El sí de las niñas, 2012
Citácia: BNF, cit. 17. 1. 2014
Citácia: BNE, cit. 17. 1. 2014
Lektor španělštiny a francouzštiny, též autor učebnic pro jazykovou výuku.