Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-xr---
Vazby: České království
Vazby: Lužice
Vazby: Moravské markrabství
Vazby: Opavské knížectví
Vazby: slezská knížectví
Vazby: Koruna česká (1348-1918)
Vazby: Česká koruna (1348-1918)
Vazby: Koruna království českého
Vazby: Koruna českého království
Vazby: země České koruny
Vazby: České království a přidružené země České koruny
Vazby: Česko (1348-1918)
Vazby: české země
Vazby: země české

Status/Správní celek: správní celek
Historický státní útvar, který byl tvořen svazkem zemí pod svrchovaností českého krále. Jádro tvořily české země, tj. České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví a Lužice, která byla součástí útvaru po většinu doby jeho existence.