Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Trbušek, Martin, 1969-


Citace: Trbušek: Molekulárně-genetická charakterizace agresivity chronické lymfocytární leukémie u českých pacientů: nukleotidová variabilita genů kódujících syntézu těžkého řetězce imunoglobulinů. Čas. Lék. čes., roč. 145, č. 11 (2006), s. 855-858.
Citace: www (Osobní stránka Mgr. Martin Trbušek, Dr.)
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 4.2.1969. Mgr. (obor molekulární biologie a genetika; Přírodovědecká fakulta MU Brno, 1992), Dr. (obor genetika; Přírodovědecká fakulta MU Brno, 1996). V letech 1996-1999 působil v Masarykově onkologickém ústavu (Oddělení buněčné a molekulární onkologie), v letech 1999-2002 ve Výzkumném ústavu zdraví dítěte, Brno (Oddělení biochemické a molekulární genetiky), od r.2002 odborným pracovníkem v laboratorních metodách na Interní hematoonkologické klinice FN Brno, odd. oportunních infekcí.