Skip to main content

Detail autorityVazby: Diplomas de Español como Lengua Extranjera
Vazby: hovorová španělština
Vazby: jazykové vlivy (španělské)
Vazby: stará španělština
Vazby: románské jazyky
Vazby: španělský jazyk
Vazby: jazyk španělský